Vanuit onze kernwaarden authenticiteit, inspiratie, zelfredzaamheid en vertrouwen geven wij inhoud aan ons onderwijs. Deze kernwaarden geven aan waar wij als school voor staan, wat we belangrijk vinden. Het geeft ons een basis voor ons handelen.

De kernwaarden die de basis vormen voor ons onderwijs en ons gedrag zijn:

Authenticiteit

  • ik laat de ander in zijn/haar waarde.
  • ik erken & benoem de talenten van de ander en leer van en met de ander.

Vertrouwen

  • ik luister en geef ruimte voor feedback.
  • ik stimuleer het zelfvertrouwen en een gelukkig mens te zijn.

Zelfredzaamheid

  • ik stimuleer de ander tot het maken van eigen keuzes.
  • Ik mag fouten maken

Inspiratie

  • ik ben open, nieuwsgierig, eerlijk.
  • ik laat los en zoek mijn eigen avontuurlijke leeromgeving