Op den Akker telt op dit moment ongeveer 90  leerlingen. Binnen de school werken we in combinatiegroepen. Een combinatiegroep is een groep leerlingen bestaande uit twee jaargroepen. Binnen de combinatiegroep vindt er hierdoor een breed leerstofaanbod plaats. We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken, door middel van diverse werkvormen. Leren moet betekenisvol zijn.

Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.