Op onze school draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Als aanvulling op de ideeën die het team en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen.

In alle groepen  is er een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigd in een vergadering waarvan locatieleider Liset te Rietstap de voorzitter is. Er worden allerlei onderwerpen besproken en natuurlijk hebben ook de kinderen zelf de mogelijkheid om dingen bespreekbaar te maken!