Op onze school gaan alle kinderen vijf dagen per week naar school van 08.20 uur tot 14.00 uur.  Dit is het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. Hiermee zijn alle dagen hetzelfde, van maandag tot en met de vrijdag. Dit geeft de kinderen rust en structuur.