De Ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders binnen de school. De school dient een veilige en op ontwikkeling gerichte ontmoetingsplaats voor kinderen, team en ouders te zijn. Om de ontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren, organiseert de Ouderraad gedurende het schooljaar allerlei activiteiten en feestelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest en Koningsdag. Ook aan sportieve prestaties (Avondvierdaagse) of educatieve thema’s (Bibliotheek) wordt echter gedacht. Ook ondersteunt de OR de school in activiteiten die vanuit school worden georganiseerd.

De Ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders. Wij streven ernaar om uit zoveel mogelijk klassen een ouder vertegenwoordigd te hebben. Wij vergaderen 6 keer per jaar en bij die vergaderingen is ook een leerkracht van Op den Akker aanwezig. Twee keer per jaar vergadert de OR ook met de MR.