Algemeen nieuws

Het zal u niet ontgaan zijn; de mensen in Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Op dit moment slaan honderdduizenden gezinnen op de vlucht, in angst en onzekerheid. Onderdak, medische zorg en schoon drinkwater en voedsel zijn van groot belang.
Wij als school willen graag ons steentje hieraan bijdragen. Daarom hebben we een flesseninzamelactie opgezet. Alle kinderen mogen lege flessen inzamelen van buren, ouders, familie en vrienden. Deze flessen worden in het speellokaal ingezameld. Samen zorgen we ervoor dat de flessen ingeleverd worden bij de supermarkten. Het opgeleverde geld zullen we storten op giro 555!
We hopen op veel inzet en een mooi bedrag!