Algemeen nieuws

In het kader van de voorleesdagen is er op donderdag voorgelezen door een brandweer vrouw van het brandweer korps van de gemeente Haaksbergen. Groep 1, 2 en 3 hebben geluisterd naar het boek: ‘Oei de taart’.
Wat was dat spannend en leuk!! Na het voorlezen konden de kinderen een brandweerpak en -helm bekijken en vragen stellen. Tijdens het voorlezen nemen we leerlingen uit groep 1,2 en 3 op speelse wijze mee in de
wereld van brandveiligheid. Wat doet een rookmelder en wat moet je doen als deze afgaat? Met het prentenboek willen we de jongste leerlingen alvast kennis laten maken met brandveiligheid. Onze ambitie is duidelijk: een brandveilige generatie. De Nationale Voorleesdagen zijn dan ook een mooie aanvulling op ons bestaande lesprogramma Brandweer op School.