Algemeen nieuws

Afgelopen vrijdag hebben wij bezoek gehad van een onderwijsinspecteur. Dit in het kader van lesmonitor kwaliteit bezoek. Er is ingezoomd op het onderdeel instructie. Diverse vakgebieden zijn aan de orde geweest: rekenen, taal, een kring activiteit bij groep 1 en 2 en wereldoriëntatie. Na afloop hebben we mooie feedback gekregen in de zin van aandachtspunten wat wij vervolgens kunnen toepassen in de praktijk. Het was een opbouwend en informatief bezoek.
De inspecteur genoot van het bezoek, noemde expliciet de sfeer in de school/ groepen. ‘De leerlingen en leerkrachten vinden het fijn om op school te zijn’. En dat vinden wij natuurlijk fijn te horen!