Algemeen nieuws

De kinderen van groep 7/8 hebben kregen donderdag 9 november bezoek van twee wethouders. In het kader van de ‘Week van respect’ werd besproken wat verstaan wordt onder respect en wat er nodig is om elkaar te respecteren. Ook werd er gepraat over de rol van kinderen in school op het gebied van beleid. Is er een leerlingenraad op school? Hoe is deze gekozen en wat doen zij zoal? We kijken terug op een interessant en leerzaam gesprek.