Algemeen nieuws

Alle goeds en gezondheid gewenst voor 2022. De tweede helft van dit schooljaar is begonnen! We vinden het fijn dat iedereen weer op school is. Helaas mogen we nog geen ouders begroeten maar we hopen op betere tijden en een rustig vervolg van dit schooljaar!!