Eerste indruk

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Alvast een kijkje nemen op onze school? In het filmpje krijgt u een eerste indruk van Op den Akker. Veel kijkplezier! 

PBS

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Op school leren we kinderen gewenst gedrag aan volgens het systeem van PBS (Positive Behaviour Support). Een systeem voor het versterken van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het scheppen van een positieve, sociale schoolomgeving die voorspelbaar en duidelijk is voor leerlingen en teamleden. Goed gedrag wordt in een les met de kinderen besproken… Read more »

Kinderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Op onze school draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er… Read more »

Ons team

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Ons team bestaat uit een groep zeer betrokken professionals van leerkrachten, onderwijsassistent, conciërge, intern begeleider, locatieleider en directeur. Daarnaast ziet u binnen onze school ook anderen die hulp bieden aan onze leerlingen zoals een logopedist en een fysiotherapeut. Wilt u hier meer over weten, neemt dan contact op met de school. We leggen u graag… Read more »

Wie zijn wij?

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Op den Akker is al sinds 1962 een vertrouwde naam in Haaksbergen. Op school is, naast het geven van goed onderwijs, ons grootste doel om kinderen te leren prettig met elkaar om te gaan. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen. We willen een school zijn waar iedereen met plezier naar toe… Read more »

Waar staan wij voor

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Vanuit onze kernwaarden authenticiteit, inspiratie, zelfredzaamheid en vertrouwen geven wij inhoud aan ons onderwijs. Deze kernwaarden geven aan waar wij als school voor staan, wat we belangrijk vinden. Het geeft ons een basis voor ons handelen. De kernwaarden die de basis vormen voor ons onderwijs en ons gedrag zijn: Authenticiteit ik laat de ander in… Read more »

Dichtbij, met de wereld aan je voeten!

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Het team van Op den Akker heeft zichzelf de volgende belofte gesteld: Dichtbij, met de wereld aan je voeten! Op den Akker is een kleinschalige, veilige en laagdrempelige school met oog voor elkaar. Vanuit onze belofte werken we nauw samen met ouders en kind aan de ontwikkeling en groei van de kinderen. ‘Dichtbij’ staat voor toegankelijk, knus,… Read more »

Ons onderwijs

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Op den Akker telt op dit moment ongeveer 90  leerlingen. Binnen de school werken we in combinatiegroepen. Een combinatiegroep is een groep leerlingen bestaande uit twee jaargroepen. Binnen de combinatiegroep vindt er hierdoor een breed leerstofaanbod plaats. We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling… Read more »

Medezeggenschapsraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat Op den Akker een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal. De M.R. is o.a. betrokken bij onderwijskundige zaken, het personeelsbeleid,… Read more »