Algemeen nieuws

Deze week hebben we al een aantal leuke beweegspellen gedaan waar de kinderen veel van leren en tegelijkertijd lekker aan het bewegen/spelen zijn. We oefenden letters in scheerschuim: groep 4 oefende de hoofdletters en groep 3 de kleine letters. Groep 4 heeft een spel gedaan waarbij ze zo snel mogelijk letters bij de goede groep ( korte klank, lange klank, tweetekenklank en medeklinkers) moesten leggen. Met rekenen hebben we een spel methode getallenlijn gedaan. Ontdekkend, onderzoekend en spelend leren is belangrijk!